Premium
Mihai Novac

Bucuresti, RO 120.00 RON

Descriere

Educatie
2017-2020 Facultatea de Limbi și Literaturi Străine (UCDC)
2008-2009 Institutul Goethe (B2, C1)
2007-2008 FIDES, Limba Germană (A1-B1)
2005-2009 Doctorat- Facultatea de Filosofie, Universitatea Bucureşti; Teza de doctorat: „Conştiinţă şi fenomen. Conceptul de ‚ego cogito’ între kantianism şi fenomenologia lui Husserl”
2004-2005 Universitatea Bucureşti - Facultatea de Filozofie – Masterat în filozofie teoretică şi logică
2001-2004 SNSPA, Facultatea de Științe Politice
Experienta
Profesor (Lector, Universitatea Nicolae Titulescu, București, 2010-1018)
Traducător (Editura All, Editura Orizonturi)
Cercetător (Academia Română, Seminarul Georgescu Rogen)
Autor - Listă lucrări:
1) "Identität und Individuation bei Hesse Der Steppenwolf. Narziß und Goldmund. Eine jungianische Interpretation."
2) Aprezentarea” prezentată în cadrul seminarului de Logică şi ¸Metodologia Cunoaşterii Economice - Nicholas Georgescu Roegen (Academia Română) în data de 21.05.2020

3) „Epoché şi fenomenologia subiectului în gândirea lui Husserl: ego, psyche, persoană. Partea III: Alteritatea și intersubiectivitatea monadologică” prezentată în cadrul seminarului de Logică şi ¸Metodologia Cunoaşterii Economice - Nicholas Georgescu Roegen (Academia Română) în data de 14.05.2020.

4) „Epoché şi fenomenologia subiectului în gândirea lui Husserl: ego, psyche, persoană. Partea II: Reducția eidetică şi ‚ontologia fenomenologiei’ lui Husserl” prezentată în cadrul seminarului de Logică şi ¸Metodologia Cunoaşterii Economice - Nicholas Georgescu Roegen (Academia Română) în data de 25.07.2019

5) „Reducția transcendentală” prezentată în cadrul seminarului de Logică ¸şi Metodologia Cunoaşterii Economice - Nicholas Georgescu Roegen (Academia Română) în data de 27.06.2019

6) „Fenomenologia” prezentată în cadrul seminarului de Logică ¸şi Metodologia Cunoaşterii Economice - Nicholas Georgescu Roegen (Academia Română) în data de 07.03.2019

7) „Epoché şi fenomenologia subiectului în gândirea lui Husserl: ego, psyche, persoană. Partea I: Reducția transcendentală, fenomenalitatea lumii şi structura intenționalității” prezentată în cadrul seminarului de Logică şi ¸Metodologia Cunoaşterii Economice - Nicholas Georgescu Roegen (Academia Română) în data de 30.08.2018;

8) „HORROR VACUI: THE MEANING CRISIS OF THE GLOBALIZED WORLD (THE CASE OF THE EUROPEAN UNION). A JUNGIAN APPROACH” prezentată în Challenges of the Knowledge Society 2018 pp. 1093-1105 (ISSN 2359-9227 ISSN-L 2068-7796; indexată în EBSCO, ProQuest, DOAJ, Index Copernicus, Ulrich`s Databases; http://cks.univnt.ro/cks_2018.html)


9) „Horror Vacui. Criza de sens a lumii globalizate (cazul Uniunii Europene)”, prezentată în cadrul seminarului de Modele ale Globalizării (Academia Română) în data de 10.01.2018 (https://www.academia.edu/35271285/A.A._Popovici_-_Scopul_şi_organizarea_seminarului_ştiinţific_interdisciplinar_MODELE_ALE_GLOBALIZĂRII_3.X.2017_.pdf)

10) Amor Fati: Love thyself by becoming what you are! Nietzsche on the Freedom of the Will” în CKS Journal 2017, ISSN 2359-9227 ISSN-L 2068-7796 , pp. 845-856 (http://cks.univnt.ro/cks_2017_archive/cks_2017_articles.html)


11) „Nihilism și reificare. Critica tehno-ideologiei post-moderne ȋn gândirea politică a lui Heidegger” ȋn Perspective Politice (indexare CEEOL, EBSCO, GESIS, Ulrichs, IndexCopernicus), Vol. IX/Nr. 2, decembrie 2016, ISSN 1841-6098, pp.13-28

12) „TO BE IS NOT-TO-BE: NIHILISM, IDEOLOGY AND THE QUESTION OF BEING IN HEIDEGGER’S POLITICAL PHILOSOPHY. Part II: Truth, Humanism and Technology” in CKS 2016 Proceedings (Indexed by EBSCO, ProQuest, DOAJ, Index Copernicus, Ulrich`s Databases), Ed. Nicolae Titulescu, București, 2016, ISSN 2359-9227 ISSN-L 2068-7796, pp. 854-867.

13) „Etica și transparență”, Ed. UNT, București, 2015, ISBN 978-606-751-140-6

14) „TO BE IS NOT-TO-BE: NIHILISM, IDEOLOGY AND THE QUESTION OF BEING IN HEIDEGGER’S POLITICAL PHILOSOPHY. PART I: BEING AND TIME” ȋn Romanian Review of Social Sciences (indexare GNLST, Worldcat, WZB – SSRC Berlin, Copernicus, EBSCO, NJC), Vol.6/Nr.10

15) „Esse in Anima: The Phenomenological Ontology of C.G. Jung” (publicată în Applied Social Science: Science and Theology, Michele Marsonet & Georgeta Rață (ed.), Cambridge Scholars, Newcastle, 2013, pp. 79-87, Isbn13: 978-1-4438-4404-8; prezentată anterior la Conferința Internațională de Ştiințe Sociale Aplicate, Universitatea de Vest, Timişoara, 20-22.06.2012 şi publicată în „Revista Internațională de Ştiințe Sociale”, Dr. Marilen Pirtea (ed.), Ed. Universității de Vest, Timişoara, Vol.1, Nr.1/2012, p.77, ISSN 2285-2263)

16) European Culture between Ideology and Metaphysical Voluntarism (publicată în European Journal of Science and Theology, Vol. 9, Suppl.2, ISSN 1842 – 8517, pp. 45-54)

17) Filosofie politică, Mihai Novac (Editura Universității Nicolae Titulescu, Bucureşti, 2013, ISBN: 978-606-8517-40-7)

18) „Hobbes’ Political Philosophy” (Challenges of the Knowledge Society, Bucharest, Titulescu and Computense Universities, 17-18.05.2013, http://cks.univnt.ro/cks_2013.html)

19) „A Traditional False Problem: The Rigorism of Kant’s Moral and Political Philosophy” (Challenges of the Knowledge Society, 11-12.05.2012, Bucharest, Titulescu and Computense Universities şi publicat în Challenges of the Knowledge Society 2012, Ed. Pro Universitaria, Bucureşti, 2012, ISSN 2068-7796, pp. 1698-1704)

20) Conştiinţă şi fenomen .Conceptul de ego cogito între kantianism şi fenomenologia lui Husserl (ISBN 978-973-8975-46-0, Dharana Publishing, Bucureşti, 2011)

21) „Omul post-metafizic şi ideologia” Perspective Politice (A. Taranu (ed.), Vol. 4/Nr.2/2011, Bucureşti, ISSN 1841-6098, p. 93-118)

22) Conştiința. Foarte scurtă introducere (Ed. All, Bucureşti, 2010, ISBN 978—973-571-902-9, traducere după Susan Blackmore, Consciousness: A Very Short Introduction, Oxford University Press, New York, 2005)

23) „Kant şi fenomenologia captivă din critica rațiunii pure” A. Surdu, A. Botez (ed.) Revista de filosofie a Academiei Române, nr. 3-4/2010, ISSN: 0034-8260, pp.341-349

24) „Aspects of the Essence” in Moisturizing & Non-Conceptual objects;
after Gili (Noi Media Print, Bucureşti, 2009, p.5-7, ISBN 978-973-1805-57-3)

25) 101 mari filosofi. Creatorii gândirii moderne, Orizonturi, Bucureşti, 2011, ISBN 978-973-736-156-1 traducere după Madsen Pirie, 101 Great Philosophers. Makers of Modern Thought,
Continuum Publishing, London, 2009)

Alte activități

25.05.2020 Concursul de Traduceri, Ediția a II-a, Secția Germană, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, U.C.D.C., Locul I (organizator Conf. univ. dr. Florentina Alexandru)

08.09 – 14.09 2019 Școala de vară a Seminarului de Logica şi Metodologia Cunoaşterii Economice din cadrul CENTRULUI DE CERCETĂRI FINANCIARE ŞI MONETARE "Victor Slăvescu" (ACADEMIA ROMANA)

22.05.2019 Concursul de Traduceri, Ediția a II-a, Secția Germană, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, U.C.D.C., Locul I (organizator Conf. univ. dr. Florentina Alexandru)

03.09 – 07.09.2018 Școala de vară a Seminarului de Logica şi Metodologia Cunoaşterii Economice din cadrul CENTRULUI DE CERCETĂRI FINANCIARE ŞI MONETARE "Victor Slăvescu" (ACADEMIA ROMANA)

Ek-statikon, prelegere ȋn cadrul expoziției Conexiuni/festivalului Archaeus susținută ȋn colaborare cu artista Dorina Novac și ansamblul Archaeus la „Tinerimea Română”, ȋn data de 12 noiembrie 2016 (sub egida Uniunii Artistilor Plastici și a Tinerimii Române)

Physis și Poiesis, prelegere ȋn cadrul expoziției cu același nume susținută de artiștii Valentin Baban și Dorina Novac la galeria „U Art”, 27.05.2016 (cronica evenimentului ȋn Baltazar, Loredana, „Physis și Poiesis”, Actualitatea muzicală, august, 20161, Nr. 8/CLXXXI, pp. 9-10 – filmare: https://www.youtube.com/watch?v=nnaRm_shTuE)

Pericula Ludus, text conceptual atașat expoziției ‚Pericula Ludus’ susținute de artistii Otilia Cadar si Liviu Coman la ‚Galerie AMMAXMONOUMENT’ (München, Tierschstr 42, 80538), 28.04.2016

Athanor sau creuzetul lumi(n)ii, prelegere in cadrul expozitiei "Balcic, gradina reginei" sustinuta de artista Dorina Novac (sub egida Uniunii Artistilor Plastici), Muzeul National George Enescu, 27.10.2015; filmare: https://www.youtube.com/watch?v=vH8q9Ix7YJU

Derma, prelegere atasata evenimentului cu același nume, organizat si sustinut de artistii Otilia Cadar si Liviu Coman in cadrul Noptii Galeriilor, "La 9spe"; 12.05.2015

Expresionismul, prelegere sustinuta ȋn colaborare cu artistul plastic Florian Lucan, Scoala de Arta Bucuresti, 30.03.2015

Mitul cavalerului si al mortii, prelegere sustinuta ȋn colaborare cu artistul plastic Florian Lucan, Scoala de Arta Bucuresti; 24.02.1015
Eros si Thanatos in arta epocii moderne, prelegere sustinuta ȋn cadrul evenimentului cu acelasi nume organizat de artistul plastic Florian Lucan, Scoala de Arta Bucuresti, 28.01.2015

Marele lant al fiintei sau Deus sive Natura, prelegere susținută ȋn cadrul expozitiei "Interferente" a artistei Dorina Novac (sub egida Uniunii Artistilor Plastici), Cora Alexandriei, 30.10.2014

O tempo-realitate auto-edificatoare, Expozitia Aperceptii 2 (ȋn colaborare cu artista Dorina Novac si Fundatia Accum), Palatul Șuțu, București, 06.11.2013

  Attributes

 • Unde se vor desfășura meditațiile?
  Online La domiciliul elevuluiLa domiciliul meditatorului
 • Nivelul de predare al meditatorului
  Scoala generalaLiceuFacultate
 • Calificari meditator
  Diploma de BacalaureatStudentAbsolvent de facultateLicentiatProfesor preuniversitarProfesor universitar
 • Experienta meditator
  Fara experienta1-2 ani2-5 ani5-10 anipeste 10 ani
 • Durata sedintei
  1 h1 h 30 min2 h2 h 30 min3 h
 • Link web (optional)

Comentarii 0

No comments has been added yet